Nové aktivity zprávce daně
17 0

Publikováno uživatelem  v rubrice Uncategorized

Na jaře roku 2013 se v rámci Evropské unie naplno rozběhly debaty o potřebě aktivněji bojovat proti nesprávně nastaveným cenám za zboží, služby, licence apod., které si fakturují společnosti mezi sebou ve skupině (tzv. transfer pricing). Odstartovaly je aféry s předními firmami jako například Apple, Google, Starbucks.

Také čeští správci daně v poslední době mnohem častěji ověřují u poplatníků, zda mají správně nastaveny ceny fakturované mezi spřízněnými subjekty. Jaké kroky lze v této oblasti očekávat v nejbližší době ze strany české finanční správy?

zvýšení počtu daňových kontrol u poplatníků se zaměřením na transferové ceny a vyšší výběr daní z těchto cen,

distribuce dotazníku vybraným poplatníkům správcem daně k transakcím uskutečňovaným mezi spojenými osobami.

Jen v letech 2010 2011 se počet daňových kontrol přímo zaměřených na transferové ceny v České republice zvýšil o cca 40 procent a v roce 2013 se skoro každá druhá kontrola zaměřená na daň z příjmů právnických osob u středně velkých a větších společností zabývala oblastí transferových cen. Pro rok 2014 očekáváme další nárůst těchto kontrol.

Ředitel odboru strategie daňové politiky Ministerstva financí pan Zdeněk Hrdlička v rozhovoru pro Hospodářské noviny v lednu 2014 uvedl, že stát hodlá v blízké době vybrat až 5 miliard korun ročně navíc právě lepší kontrolou transferových cen. Pro informaci, v roce 2012 činil u poplatníků doměrek daní na základě kontrol transferových cen 20 miliónů korun a o 149 miliónů korun se snížily daňové ztráty.

Pilotním projektem Finanční správy v oblasti transferových cen je příprava dotazníku k těmto cenám, který bude v blízké době distribuován vybraným poplatníkům v rámci prováděných daňových kontrol, později pravděpodobně celoplošně jako součást otevřeného a transparentního přístupu mezi daňovým subjektem a správcem daně. Jednou z otázek v dotazníku bude zjišťování skutečnosti, zda poplatník má, či nemá zpracovanou dokumentaci k transferovým cenám.

Transferové ceny jsou velmi komplexní daňovou oblastí, doporučujeme Vám proto osobně prodiskutovat přípravu dokumentace nebo její aktualizaci s Vaším daňovým poradcem.