01 0

Publikováno uživatelem  v rubrice Uncategorized

Pozvánka na valnou hromadu společnosti
Představenstvo společnosti
A.C.G. Praha, a.s.
sídlo: Janáčkovo nábř. 139/57, Malá Strana, PSČ 150 00, Praha 5
IČ: 452 40 582
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1226

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 01.09.2014 od 16:30 hodin v kanceláři v Českých Budějovicích.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Lenkou Hradovou, nar. dne 19.09.1964
4. Schválení odměny, resp. plnění poskytovaných společností paní Lence Hradové dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené dne 01.09.2014
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Ing. Monikou Zittovou, nar. dne 18.06.1970
6. Schválení odměny, resp. plnění poskytovaných společností paní Ing. Monice Zittové dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené dne 01.09.2014
7. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 01.09.2014 od 16:00 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
• k bodu 3 pořadu – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Lenkou Hradovou, nar. dne 19.09.1964

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Lenkou Hradovou, nar. dne 19.09.1964

• k bodu 4 pořadu – Schválení odměny, resp. plnění poskytovaných společností paní Lence Hradové dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené dne 01.09.2014

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu člena představenstva a další plnění ve prospěch člena představenstva dle smlouvy uzavřené dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Lenkou Hradovou, nar. dne 19.09.1964

• k bodu 5 pořadu – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Ing. Monikou Zittovou, nar. dne 18.06.1970

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Ing. Monikou Zittovou, nar. dne 18.06.1970

• K bodu 6 pořadu – Schválení odměny, resp. plnění poskytovaných společností paní Ing. Monice Zittové dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené dne 01.09.2014

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu člena představenstva a další plnění ve prospěch člena
představenstva dle smlouvy uzavřené dne 01.09.2014 mezi společností A.C.G. Praha, a.s., IČ: 452 40 582 a paní Ing. Monikou Zittovou, nar. dne 18.06.1970

V Praze, dne 01.08.2014

Lenka Hradová Ing. Monika Zittová Ing. Jitka Fanturová
Člen představenstva člen představenstva člen představenstva